Klachtenregeling

Als je ergens ontevreden over bent of klachten hebt over de behandeling, bespreek dit dan met jouw regiebehandelaar.
Mocht dit niet lukken, dan is het mogelijk om een klachtenformulier in te vullen.

Wil je de klacht direct bespreken/melden bij een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kun je dit doen via de site van het de site van de LVVP.
www.lvvp.info

Klachtenformulier