Betalingen

Het tarief in P.I.M. is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de SGGZ.

De betaling van de behandeling bestaat uit drie gedeelte.

  • € 250,- betaling bij aanvang van de intake fase, te betalen voor aanvang.
  • € 350,- betaling indien u een indicatie heeft voor de VKT, te betalen voor aanvang deel twee
  • Na de behandeling ontvangt u een eindnota van de gehele behandeling, deze kunt u opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2021 is op minimaal € 385,- vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

No show

Voor sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd zal een van te voren vastgesteld bedrag in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’ meer. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie verschuldigd bent.