Zorgvisie

Expertise en de menselijke factor

Onze behandelaars hebben expertise opgedaan in verschillende stromingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness en EFT), waarmee tal van klachten te behandelen zijn.

Kennis is niet allesbepalend. De menselijke factor is van het grootste belang. Ieder mens heeft zijn/haar eigen verhaal en onze uitdaging ligt erin om samen met u als cliënt op zoek te gaan naar het juiste antwoord op uw klacht.

Optimale zorg op maat

In deze praktijk hebben we ons gespecialiseerd in EMDR-behandeling van vroege trauma’s en affectieve verwaarlozing in de hechtingsperiode. Om de effectiviteit van de EMDR- behandeling te verhogen, bieden wij een intensief behandeltraject aan dat binnen 4 weken is afgerond. Voordelen hiervan zijn, dat we sneller de verdieping in kunnen gaan om de problematiek aan te pakken.

Evidence based

Onze therapeuten zijn geschoold in EMDR, minimaal level II en practitioner. Onderzoek heeft uitgewezen dat EMDR de meest geschikte methode is om post traumatische stress stoornissen te behandelen. Dit staat ook vermeld in de Richtlijnen voor Angststoornissen.

Een persoonlijkheid is veranderbaar en ook persoonlijkheidsstoornissen, waarvan de oorzaak van de klachten vaak in de vroege kindertijd ligt, zijn te veranderen. Dit standpunt wordt inmiddels ook door de wetenschap gestaafd!

Transparantie

We streven naar openheid en transparantie. Dit komt tot uitdrukking in een heldere verslaglegging (intakeverslag, tussenevaluaties en eindverslag) en duidelijk geformuleerde behandeldoelen en een goede bereikbaarheid. Om goede zorg te verlenen is overleg met andere betrokkenen (praktijkondersteuner, huisarts, bedrijfsarts, andere hulpverleners) nodig. Wat er inhoudelijk overlegd zal worden, wordt met u doorgesproken en zal uiteraard pas plaats vinden na uw toestemming daarvoor.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier om het kwaliteitsstatuut in te zien.