Zorgpaden

Een zorgpad beschrijft de (inhoudelijke) behandeling van de cliënt, van aanmelding tot nazorg. Hierdoor weet de cliënt wat hij/zij kan en mag verwachten en de behandelaar / behandelaren weten hoe en wanneer zij een cliënt behandelen. Het zorgpad geeft ook de logistiek administratieve route aan, zodat de (GGZ)instelling en de zorgverzekeraar weten waar zij aan toe zijn. Bij het ontwikkelen van zorgpaden staat de behandelvraag van de cliënt centraal en wordt geput uit de best mogelijke behandeling.

In elk(e) zorgpad / behandeling maken we gebruik van ROM vragenlijsten.

ROM vragenlijsten

Voor een juiste indicatie, ter registratie van de vorderingen in de behandeling en ten behoeve van een eindmeting maken we gebruik van vragenlijsten. Aan het einde van een behandeling, of na het sluiten van een dbc, vragen wij u om een evaluatie vragenlijst in te vullen ter beoordeling van de behandeling en praktijk. Het gebruik van de vragenlijsten gaat in afspraak met de zorgverzekeraars. Heeft u in verband met de privacy bezwaren om vragenlijsten in te vullen, dan willen wij hier rekening mee houden.

Download zorgpaden organogram
Download zorgpad beschrijving