Specialistische GGZ

Onze praktijk heeft vooral expertise in specialistische zorg, daar waar het gaat om complexe problematiek in de zin van traumatische ervaringen en (vroeg ontstane) automatische patronen, die hebben geleid tot uiteenlopende klachten en symptomen. Zijn uw problemen na behandeling in de basis GGZ niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet worden behandeld binnen de basis GGZ, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Er is dan doorgaans sprake van complexe psychische problemen.

Uit onderzoek blijkt dat met mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden. Ze kunnen dan de regie over hun leven blijven voeren. Onze doelstelling is deze complexe problematiek naar de laatste wetenschappelijke maatstaven en bevindingen te behandelen vanuit onze praktijk en we beschikken over een uitgebreid aanbod. Daar waar wij ons ambulante aanbod toch ontoereikend inschatten, zullen we met u in gesprek gaan over een verwijzing naar een (dag)klinische setting.