Vergoeding

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en wordt in meeste gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Met alle zorgverzekeraar hebben wij voor dit jaar 2024 een overeenkomst afgesloten behalve met zorgverzekeraar CZ.
Bij de zorgverzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben zal de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan.

Zorgverzekeraars 2024

Zorgverzekeraar CZ:

U ontvangt een factuur welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Het type zorgverzekering dat u heeft afgesloten bepaald de hoogte dat uw CZ zal vergoeden. Het verschil tussen de hoogte van de factuur en de uitbetaalde vergoeding van de zorgverzekeraar dient u zelf aan te vullen.

Het uurtarief dat wij als psychotherapie Intensief Malden hanteren is € 155,00 per uur.

Informatie over uw GGZ vergoeding kunt u terug vinden op de website van CZ.

https://www.cz.nl/service-en-contact/vergoeding-niet-gecontracteerde-zorg