Intakeprocedure

Voorbereiden:

  • levensloopvragenlijst
  • klachtenlijst
  • informatie van eerdere behandelingen toesturen

Meenemen:

  • verwijskaart huisarts
  • ID

De intakeprocedure bestaat uit 3 X 120 minuten (ochtend of middag).

Eerste dagdeel:
Tijdens de intake zal op de eerste dag samen met u een anamnese worden opgesteld en wordt er diagnostiek uitgevoerd.

Tweede en derde dagdeel:
Tijdens het tweede en derde dagdeel worden met u de behandeldoelen besproken en zal er een behandelplan worden opgesteld.
Verder zal er een prebehandeling worden uitgevoerd. Dit ter voorbereiding op de EMDR behandeling die gaat volgen en tevens om de indicatie voor de behandeling van vroegkinderlijk trauma nader te onderzoeken. In sommige gevallen zal de motivatie voor de behandeling aanwezig zijn, maar zijn de overlevingsstrategieën zo sterk, dat behandeling op de vroege trauma’s nog te vroeg is. In deze gevallen overleggen we intern en/of met collega zorgverleners of andere (lichaamsgerichte) zorg geïndiceerd is, alvorens met de vervolgbehandeling te starten.

Intakeprocedure